Appareil photo instantané  Polaroid Now + i-Type - Noir