Amazon eero Pro 6 K010312 Tri-band Wi-Fi Router - White - 3-Pack